Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Ecologisch herstel voorop bij onderhoud Fiemel

24 May 2017

In opdracht van Waterschap Hunze & Aa’s worden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan het Afwateringskanaal Fiemel, dat als primaire functie het aan- en afvoeren van water en het ondersteunen van de landbouw heeft. Het onderhoud is nodig om het kanaal te laten voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is. In deze richtlijn zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Begin mei werd er een inloopavond georganiseerd voor alle stakeholders en in het bijzonder de aangrenzende perceeleigenaren.

Inloopavond

Tijdens deze inloopavond is aan de hand van principe profielen en bovenaanzichten een nadere toelichting gegeven over de werkzaamheden aan het Afwateringskanaal. Tevens is met de perceeleigenaren gesproken over het gebied en het eventueel ontvangen van vrijkomende baggerspecie. Tijdens de geplande keukentafelgesprekken met de perceeleigenaren wordt hier verder op ingegaan.

Over het project

Het project Herinrichting Afwateringskanaal Fiemel omhelst het opschonen van het Afwateringskanaal en uitvoeren van een reeks herstelwerkzaamheden aan de bestaande oevers. De aanwezige baggerspecie in het afwateringskanaal wordt verwijderd en de aanwezige oevers worden hersteld. In nadere overeenstemming tussen Oosterhof Holman en het Waterschap Hunze & Aa’s worden op verschillende locaties natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. In overleg met aangrenzende perceeleigenaren wordt de vrijgekomen baggerspecie verwerkt over de percelen.

De uitvoering

Het project bevindt zich op dit moment nog in de voorbereidingsfase. De opgestelde plannen zijn grotendeels geaccepteerd en de focus ligt nu op het opstellen van het ontwerp. In samenwerking met ecologen is het uitgangspunt om verschillende ecologische profielen te verwerken in de toekomstige situatie. Mede door deze ecologische profielen wordt de diversiteit van waterplanten in het Afwateringskanaal groter. De diversiteit in combinatie met de herstelwerkzaamheden en het baggeren resulteert in een Afwateringskanaal dat weer voldoet aan de Europese richtlijn. De planning is om medio juli of augustus te starten met de uitvoeringswerkzaamheden.