Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Taludberekening Ohpen helpt opdrachtgevers veilig te werken

12 June 2024

Wanneer bij een ontgraving een te steile helling wordt gehanteerd kan de grond instabiel worden waardoor een onveilige situatie kan ontstaan. In de CROW335 “Werken met stabiele grond” is een stroomschema opgenomen waarin regels worden gesteld aan de diepte van de ontgraving en de helling van het talud, afhankelijk van de grondsoort op locatie. Wanneer de vuistregels uit het stroomschema niet toereikend zijn dient een specialist te worden geraadpleegd. In deze gevallen kan Ophen-ingenieurs de taludberekening maken waarmee we onze opdrachtgevers helpen veilig te werken volgens de geldende regelgeving.

Als voorbeeld werden door Oosterhof Holman Milieutechniek onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan ondergrondse leidingen in opdracht van de Gasunie, waarvoor diverse werkputten moesten worden gegraven. Ohpen-ingenieurs maakte van deze werkputten de taludberekening.  De berekeningen maken we met behulp van de software D-Stability waarin de grondgegevens, de bovenbelasting en het grondwaterniveau worden ingevoerd. Uit het programma volgt een veiligheidsfactor welke aangeeft of de grond onder de ingevoerde condities stabiel is, en de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.