Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Advies op maat

Iedere organisatie heeft andere vragen, doelstellingen, uitdagingen en expertise. We helpen je graag met alle vragen op gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en burgerparticipatie.

 

Onze adviseurs doen onderzoek en geven op maat gemaakt advies. We lichten graag per thema toe wat we doen en wat we kunnen.

Op zoek naar een oplossing op maat?

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Contact ons

Energietransitie

Wij adviseren op gebied van energietransitie, zowel technisch en planmatig als sociaal. Dat doen we door te adviseren over verschillende technieken, de toepassing hiervan en de implementatie in de leefomgeving. Zowel op grote als op kleine schaal, van gemeentelijk- tot wijkniveau en van bedrijfsniveau tot gedragsadvies op individueel niveau. Wij hebben samen met de R&D afdeling van ons moederbedrijf ervaring met het gebruiken van het Vesta MAIS rekenmodel voor het maken van technisch-economische berekeningen, het onderzoeken en testen van verschillende technieken, we werken samen met gespecialiseerde partijen zoals Liander en hebben ervaring met het ontwikkelen van technieken zoals brandstofcelsystemen en waterstof opslagtechnieken.

Zo hebben we een waterstof energiecontainer ontwikkeld om op bouwplaatsen elektrisch materieel duurzaam op te laden. Recent is de SSEB-subsidie aan ons toegewezen waardoor er een tweejarig uitgebreid onderzoek loopt naar het gebruik van waterstof op bouwplaatsen. In het kader van het onderzoeken van technieken zijn we op dit moment bezig met een toegepast onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, zoals het gebruik van oude radiatoren om warmte terug te winnen. Onze adviseurs en onderzoekers denken graag mee over hoe een uitdaging technisch, planmatig en sociaal het beste aangepakt kan worden.

Klimaatadaptatie

Er vinden snel veel ontwikkelingen plaats op gebied van klimaat adaptieve maatregelen, hier blijven we van op de hoogte door onze netwerkpartners bij de Bond van Doorpakkers (initiatief van BBENG) en onze samenwerking met EnTranCe. Via onze samenwerking met EnTranCe beschikken we over hogeschool brede kennis en de mogelijkheden die de klimaatproeftuin op de Zernike Campus biedt. Zo hebben we nieuw, waterdoorlatend asfalt mogen toepassen in de klimaatproeftuin, die we voor EnTranCe mochten ontwikkelen.

Met onze burgerparticipatiegame (YIMBY) kunnen we voor specifieke locaties doelgericht advies geven over een klimaatbestendige inrichting. Met de game kunnen we naast het versterken van burgerparticipatie ook ontwerpen testen op klimaatbestendigheid. In samenwerking met de groen afdeling en GIS-expert adviseren wij over de beste opties voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Burgerparticipatie

Wij vinden het belangrijk om mensen te betrekken op een leuke, visuele en creatieve manier. Zo creëren we draagvlak onder de stakeholders en zorgen dat iedereen geïnformeerd en gehoord wordt. We maken veranderingen in de leefomgeving visueel met 3D (o.a. VR) tekeningen en video’s. Hiermee communiceren we de plannen realistisch (zoals het er in werkelijkheid uit zal gaan zien) en op een voor iedereen aansprekende manier. Ook zoeken we naar innovatieve manieren om draagvlak te creëren onder omwonenden door ze te betrekken bij het ontwerpproces, daarvoor zetten we onze burgerparticipatiegame (YIMBY) in.

Wij vinden het belangrijk om bewoners en belanghebbenden goed te betrekken, daarom zorgen wij dat complexe (technische) vraagstukken op een behapbare en overzichtelijke manier worden gecommuniceerd bijvoorbeeld door een praatplaat of uitlegvideo.
Voor het ontdekken van oplossingen voor nieuwe uitdagingen en het delen van kennis organiseren wij kenniscafés. Zo brengen wij de juiste partijen en experts samen om d.m.v. interactieve sessies tot innovaties te komen.

Bel ons voor een kennismaking, (06 11 20 17 01) of stuur een mail naar mkunst@ohpen-ingenieurs.nl