Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
CO2 prestatieladder advies & ondersteuning

De Nederlandse regering heeft in haar regeerakkoord volop ingezet op CO2-reductie. Bedrijven en overheidsinstanties moeten de komende jaren hard aan het werk om de doelen uit dit regeerakkoord te behalen.

 

De CO2-prestatieladder kan hierbij helpen.

Op zoek naar een oplossing op maat?

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Contact ons

De CO2-prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument dat steeds vaker wordt gebruikt door bedrijven om CO2 te reduceren, te voldoen aan nationale verplichtingen, kosten te besparen en besparingen te realiseren binnen projecten en de keten. Door een bedrijf of instelling op de ladder te certificeren wordt een CO2-managementsysteem vastgesteld die jaarlijks de emissiestromen en reductiemogelijkheden inzichtelijk maakt. Een communicatieplan wordt opgesteld en het bedrijf participeert in initiatieven die zorgen voor bewustwording en kennisdeling, zodat de rest van Nederland ook sneller kan verduurzamen.
Ohpen ondersteunt bedrijven bij het laten certificeren op de ladder en het voldoen aan de verschillende eisen, ook volgens het nieuwe handboek 4.0. Door een nuchtere en pragmatische aanpak zorgen wij voor een effectief CO2-managementsysteem waarin activiteiten en de (half)jaarlijkse processen makkelijk gedaan kunnen worden. Wij helpen bij het opstellen van de nodige documenten volgens de vele eisen van de ladder, ondersteunen bij communicatieprocessen en werken als sparringpartner bij het ontdekken van besparingsmogelijkheden in energie en kosten.

Bron: SKAO CO2-prestatieladder.

Ketenanalyse

Bedrijven opereren binnen een keten, waarvan de indirecte upstream- en downstream emissies vaak lastig zijn te achterhalen of te kwantificeren. Wel wordt er steeds vaker gevraagd om ook binnen de keten niet alleen inzicht te hebben in de emissiestromen maar ook invloed uit te oefenen om de gehele keten te verduurzamen.
Door een ketenanalyse uit te laten voeren door Ohpen krijgt het bedrijf inzicht in de activiteiten van de keten, de gekwantificeerde emissies en de mogelijkheden om emissies (en vaak ook kosten) te reduceren door op verschillende manieren ketenpartners te activeren.

CO2-footprint

Een CO2-footprint geeft inzicht in de milieu impact van een bedrijf. Door een CO2-footprint analyse uit te laten voeren worden directe en indirecte emissiestromen en besparingsopties in kaart gebracht. Zo kan het bedrijf gericht actie ondernemen om te voldoen aan eisen en doelen gesteld door de overheid. Een CO2-footprint kan ook worden berekend voor specifieke projecten, wat bijvoorbeeld een eis is voor bedrijven gecertificeerd op niveau 4 en 5 van de CO2-prestatieladder.
Meer info of vragen over onze diensten op het gebied van deze prestatieladder? Neem dan contact op met ons via 06 11 20 17 01 of mail naar mkunst@ohpen-ingenieurs.nlĀ