Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Energietransitie Kermis: brengt energiebesparing naar jou toe.

Meld je wijk/gemeente hier aan! Aanmelden

Energie besparen, energietransitie, stijgende energierekeningen en de klimaatcrisis. Allemaal begrippen en woorden die veelvuldig terugkomen in het nieuws. We staan aan het begin van het uitrollen van de energietransitie. Dit heeft niet alleen effect op bedrijven of overheden, maar op ieder individu en zijn/haar huishouden.

Maar hoe zorg je voor een energiezuinig huis? Welke maatregelen kan je nemen en hoe zien deze maatregelen er in jouw huis uit? Dit zijn vragen waar veel huishoudens mee worstelen. Aan de andere kant worstelen overheidsinstanties met de vraag hoe je bewoners betrekt bij de energietransitie. Om de energietransitie te bewerkstelligen is het betrekken van bewoners essentieel.

Met eigen ogen de technieken zien

Hoe mooi zou het zijn dat huishoudens met hun eigen ogen kunnen zien welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en hoe deze er in een huis uit zien. En daarnaast nog eens antwoord krijgen op specifieke vragen over deze maatregelen.

Met de Energietransitie Kermis komt de energiebesparing naar jou toe! Dit doen we door een plek te creëren in de eigen leefomgeving, waar ervaren kan worden hoe verschillende duurzame technieken werken. Op deze ‘kermis’ stel je vragen, uit je je zorgen en is er de mogelijkheid om de eerste stappen in de verduurzaming van jouw eigen woning te zetten. Hierbij draagt de Energietransitie Kermis bij aan het bewustwordingsproces door burgers te informeren en handvaten te geven.

Hoe doen we dat?

De Energietransitie Kermis is een flexibel samen te stellen evenement waarbij we een aantrekkelijke festival sfeer creëren. We hebben gebruikte zeecontainers omgetoverd tot techniekbelevingsruimtes.

Afhankelijk van de doelen van de gemeente en wensen van de wijkbewoners worden een aantal containers ingezet. Deze hebben namelijk allemaal een verschillend thema, denk aan warmtepompen, isolatie en zonne-energie. We zetten in op het besparen van energie door bewoners te helpen met het verduurzamen en isoleren van hun woning. Tegelijkertijd zien we kansen om te starten met het maken van concrete plannen voor de energietransitie rondom de aangewezen dorpen/steden en gemeentes.

De festival sfeer, samen met een uitgebreide campagne, trekken mensen naar het evenement. Daar kunnen ze naar informatie en inspiratie voor verduurzaming ook in gesprek met buren en genieten van entertainment. Dit kan bestaan uit live muziek, food trucks, workshops en marktkraampjes.

Meer dan een evenement

Voordat we de EnergieTransitie Kermis ergens neerzetten, voeren we een wijkanalyse uit. Wat voor burgers wonen er? Hoe is de wijk ingericht? Wat is de status van de woningen? In de wijkanalyse kijken we naar drie aspecten: de stakeholders, de topografische kenmerken en de demografisch kenmerken. Op basis van deze wijkanalyse wordt een wijkvisie opgesteld, daarin nemen we ook het gemeentelijke beleid en de TransitieVisieWarmte mee.

Daarna gaan we van start met de campagne, we willen immers zo veel mogelijk mensen de kans geven de kermis te bezoeken. We schrijven een communicatieplan waarin we onderzoeken en bepalen hoe de burgers worden gemotiveerd en benaderd om het evenement te bezoeken. Daarbij vragen we mensen in ieder geval altijd om een intakeformulier in te vullen en deze mee te nemen naar de kermis. Zo denken de burgers thuis vast na over energiebesparing in hun woning. Dit gaat om vragen over bijvoorbeeld de isolatie van de woning en welke andere maatregelen er al getroffen zijn. De inhoud van het intakeformulier is uiteraard afhankelijk van techniekbelevingsruimtes die op de kermis te vinden zullen zijn.

Tijdens de kermis kunnen burgers op basis van hun intakeformulier containers bezoeken en in gesprek met adviseurs. Ook worden burgers gevraagd hun intakeformulier, met contactgegevens, in te leveren. Zo kunnen we alle belangrijke informatie, waaronder subsidiemogelijkheden, opsturen naar de burgers.

Wijkrapport

Als kers op de taart wordt na afloop van het evenement een wijkrapport opgesteld waarin het evenement en de kansen in de wijk geëvalueerd worden. Deze rapportage is gericht op de gemeente en bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Hiervoor gebruiken we ook de gegevens uit de intakeformulieren en de ervaringen van de adviseurs.

Het belangrijkste onderdeel van deze rapportage is het kansendossier. We onderzoeken welke kansen er zijn voor de wijk in het kader van de energietransitie, hoe de gemeente hier op in kan spelen en welke rol Ohpen daarin kan spelen. Ook het sentiment van burgers bij verschillende technieken wordt in de rapportage verwerkt.

De energietransitie Kermis op jouw bedrijventerrein?

Bedrijven en bedrijvencollectieven staan ook voor de grote uitdaging van de energietransitie. De Energietransitie Kermis kan ook energiebesparing naar een bedrijventerrein brengen. Onze techniekbelevingsruimtes zijn ook goed inzetbaar voor verduurzaming op grotere schaal en onze adviseurs gaan de uitdaging graag met je aan!

Meld je hier aan

Wil je meer weten over de Energietransitie Kermis en deze naar jouw wijk, gemeente of bedrijventerrein brengen? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier. We laten je graag de techniekbelevingsruimtes zien en kijken graag met je naar de mogelijkheden voor jouw uitdaging. Zo breng je de energietransitie en energiebesparing naar jou toe!

hbspt.forms.create({
region: “eu1”,
portalId: “25784071”,
formId: “78618d66-0e12-46e0-8546-eaa6a9e53015”
});