Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Energie­transitie

Op 12 december 2015 sloten bijna 200 landen wereldwijd in Parijs het Klimaatakkoord. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden. Het akkoord betekent een volledige transitie van ons energiesysteem. De gebouwde omgeving maakt een verandering door van energieslurper naar energieopwekker met daarbij diverse andere (koppel)kansen.

Beleefruimtes

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kan ingrijpend zijn voor de openbare ruimte, maar biedt ook volop kansen voor een wijk of straat. Kansen voor meer duurzame leefruimte zodat bewoners er qua leefcomfort  op vooruit gaan. Wij  richten deze beleefruimtes samen met burgers, gemeenten, corporaties en andere partijen duurzaam en toekomstproof in. Bij Ohpen geloven wij in een hechte samenwerking tussen burgers en overheden om dit soort vraagstukken te tackelen. Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:
  • Het organiseren van interactieve kenniscafés om de duurzaamheidsdoelen en ambities scherp te krijgen;
  • Het begeleiden van overheden, corporaties en bedrijven voor het opstellen van warmtetransitieplannen;
  • Het opstellen van adviezen ten behoeve van energietransitievraagstukken;
  • Het organiseren en voeren van tafelgesprekken en serious games met burgers om het bewustzijn te vergroten en draagvlak te creëren;
  • Onderzoek naar de toepassing van energiesystemen (met behulp van Vesta Mais analyses);
  • Het geven van technisch advies over de energiesystemen en opstellen van businesscases;
  • Het opstellen van duurzame gebiedsplannen met de focus op het benutten van koppelkansen voor energie, klimaat en natuur.
De uiteindelijke keuze voor een technische oplossing vraagt per project om maatwerk. Onderstaande illustratie geeft een beeld van de technische mogelijkheden.

Ervaring

Onze ervaring leert dat er nog veel onduidelijkheid heerst op het gebied van energietransitie. Ohpen heeft kennis van de techniek, , ervaring met het begeleiden van het burgerparticipatieproces en kennis van verschillende subsidies. Wij begeleiden de burgers of organisaties van a tot z in de energietransitie. We nemen twijfels weg en doen concrete voorstellen om zo de transitie die we met zijn allen moeten maken te versnellen. Vragen over de energietransitie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd O(h)pen voor een goed gesprek!

Expertises