Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Energiecampus Leeuwarden voor een duurzame stad

Een gebied waar kennis, experimenten, innovatie en productie op het gebied van duurzame energie samenkomen: dat is de filosofie achter Energiecampus Leeuwarden, een initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat. Het plan voor de Energiecampus is uniek in Friesland en heeft een duidelijke eigen identiteit. De provincie Fryslân heeft in maart 2017 het licht op groen gezet voor deze ontwikkeling.

Op zoek naar een oplossing op maat?

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Contact ons

Wat is het plan?

Energiecampus Leeuwarden gaat zijn plek vinden op de voormalige stortlocatie Skinkeskâns en de direct aangrenzende terreinen tot aan de N31 in gemeente Leeuwarden. Op de Energiecampus komt ruimte voor duurzaam gerelateerde bedrijvigheid, evenals voor onderwijs- en kennisinstellingen. Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden wordt bovenop de voormalige stortlocaties Skinkeskâns gebouwd evenals een wateraccu en een aantal ingerichte plekken waar experimenten op  het gebied van duurzame energie kunnen worden verricht.

Drie doelen

In de gebiedsontwikkeling staan drie doelen centraal. De Energiecampus Leeuwarden richt zich in de eerste plaats op de productie van groene energie; voor eigen gebruik en voor minimaal 4000 huishoudens in de stad Leeuwarden. Met onder meer een zonnepark en een biovergister 3.0, waarvan de eerste is ontwikkeld op de Dairy Campus. Daarnaast ligt de focus op duurzame innovaties en het vermarkten daarvan. Het 48 hectare groot corporate campusterrein biedt hier de ruimte voor. Ook wordt onder andere met behulp van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden de connectie gezocht met de opleidingsinstituten in Friesland en Groningen. Tot slot is het versterken van de economische infrastructuur een doel. De ontwikkeling levert tussen de 70 en 240 arbeidsplaatsen op. Het geheel wordt goed landschappelijk ingepast met veel groen, water, recreatieve fietspaden en een omliggend dijklichaam.

Wat is de rol van Ohpen?

Ohpen verzorgt in opdracht van Koninklijke Oosterhof Holman het projectmanagement en het complete ontwerptraject. Op basis van het schetsontwerp wordt het ontwerpproces doorlopen van VO, DO naar UO. In dit proces wordt continue gekeken naar innovatieve mogelijkheden, duurzaamheidsaspecten en optimalisaties. De opdrachtgever en externe partijen – waaronder de gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat – worden meegenomen in dit proces. Ten behoeve van het ontwerp heeft Ohpen het terrein volledig als DTM-model ingemeten.

Het verzorgen van de vergunningsaanvragen behoort eveneens tot de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering zal Ohpen betrokken blijven zijn bij de procesbegeleiding. Denk aan het aansturen van de aannemer, de afstemming en terugkoppeling met de diverse actoren en het bewaken van de planning. In het gehele project speelt landschappelijke inpassing een belangrijke rol.

Kijk voor meer informatie op www.energiecampusleeuwarden.nl