Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Duurzame kennisdeling op niveau

Als onderdeel van de Energiecampus Leeuwarden zal op de voormalige stortlocatie Skinkeskâns een kenniscentrum verrijzen. Dit circulaire kenniscentrum zal in opdracht van Energiekenniscentrum Leeuwarden (EKL) worden gebouwd, een samenwerking tussen Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat.

Facts

- Duurzame kennisdeling

- Levert bijdrage aan Nederlandse energietransitie

- Circulaire bouw

- Verbinding met het onderwijs

Wat is het plan?

EKL heeft aan architect Hans Achterbosch gevraagd een ontwerp te maken voor een kenniscentrum dat past in het landschap bovenop de bult. In dit kenniscentrum wordt kennis op gebied van duurzame energie vergaard en gedeeld. Het centrum moet onder andere gaan bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Friso Bouwgroep zal het kenniscentrum gaan bouwen.  De stortlocatie is eigendom van de Skinkeskâns VOF (Oosterhof Holman en Grontmij BRP) , maar de provincie Fryslân heeft de eeuwigdurende nazorg voor de stortlocatie. Zij wil daarom inzicht in de technische uitwerking en risico’s die het bouwen op de Skinkeskâns met zich mee brengt. Geheel in lijn met de duurzame gedachte zal het gebouw zoveel mogelijk circulair worden gebouwd.

Wat is de rol van OHPEN?

OHPEN Ingenieurs draagt met de ontwerpleiding zorg voor de afstemming tussen de betrokken partijen, enerzijds bij het gebouw en anderzijds bij de ondergrond. De ondergrond bestaat uit bedrijfsafval, voorzien van een onder- en bovenafdichting en bijbehorende technische voorzieningen die gecontroleerde nazorg mogelijk maken. De ondergrond zal daarom ander gedrag vertonen dan bij bouwwerken op normale Nederlandse ondergronden, zoals zand of klei.

OHPEN Ingenieurs brengt in dit project dan ook de kennis van diverse partijen bij elkaar en laat die onderling delen, maar zal de kennis ook delen met de provincie Fryslân om de bouw van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden technisch en procedureel mogelijk te maken. Alle onderzoeksgegevens worden door OHPEN vertaald in een praktische rapportage, waarmee wordt aangetoond dat bouwen op de Skinkekâns verantwoord mogelijk is. In deze rapportage worden onder andere een risicoanalyse en een lijst met eisen en randvoorwaarden opgenomen die door de professionals van OHPEN Ingenieurs zijn opgesteld.

Creatieve manier van denken

Het hele proces om te kunnen bouwen op de Skinkeskâns vraagt om een creatieve manier van denken, omdat medio 2018 Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat hun intrek willen nemen in het gebouw. Dan kunnen ze vanaf 12 meter hoogte verder bijdragen aan de kennisdeling op het gebied van duurzame energie!

Verbinding met de onderwijsinstellingen

Het EKL zoekt nadrukkelijk de verbinding met het onderwijs. Daar wordt niet mee gewacht tot het gebouw er staat. Nu al worden studenten van ROC Friese Poort, NHL en de Hanzehogeschool hierbij betrokken. OHPEN gaat hierin een rol spelen door samen met studenten praktijkonderzoek te doen naar gedragingen van de bovenafdichting van de stortlocatie, onder invloed van zettingen.

Klik hier voor meer informatie over Energiecampus Leeuwarden >>