Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Blog: Begin met het einddoel voor ogen

23 March 2018

De essentie van effectief samenwerken in een bouwteam? Begin met het einddoel voor ogen, zorg voor een goede start en zorg voor een helder spoor. Bepaal voorafgaand gezamenlijk de ambitie en de manier waarop je gaat samenwerken. Waarbij je de competenties van je bouwteamleden op de juiste manier en op het juiste moment inzet. Deze aanpak heeft er mede voor gezorgd dat het bouwteam Blokhuispoort een succesverhaal werd.

Project startup

We hebben op basis van de uitvraag een plan van aanpak geschreven, waarin we een team aanboden met bepaalde competenties. Dit moesten we uiteraard ook gaan waarmaken. Een gezamenlijk einddoel formuleren vormde hiervoor de essentiële basis. De project startup (PSU) was hét moment om de klokken gelijk te zetten, om de verschillende belangen en ambities in kaart te brengen en hier synergie in aan te brengen. Door te zorgen voor een goede start waarin je het gezamenlijke doel bepaalt en elkaar heel snel leert kennen, kun je snel de juiste route bepalen en voor commitment zorgen. Ook hebben we op basis van een ACT-meting – Analytical Competence Tool – de competenties van de leden onderzocht om de juiste rolverdeling te kunnen maken.

Het Bouwteam Blokhuisplein in actie

Spoorboekje

Daarna hebben we het proces uitgestippeld door middel van een ‘spoorboekje’. Hierin stond wanneer welke overleggen plaatsvonden en hoe het project werd georganiseerd; onder meer met specialistische ‘subteams’. Daarbij heb ik steeds strak gestuurd op resultaatgericht werken. Hadden we bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp veel gesproken, dan rolden hier suggesties uit. Dan werden de bouwteamleden geacht hun huiswerk goed te doen voor het volgende overleg, om de volgende stap te kunnen zetten.

Altijd een check-in

Voor ieder overleg hielden we kort een check-in, waarin we aan elkaar vroegen hoe het ging. Wat houdt je vandaag bezig, hoe is je thuissituatie, heb je een goede dag? Op deze manier leerde je elkaar beter kennen en wist je beter wat voor persoonlijkheden je aan tafel had zitten. Dat is een groot verschil met werken in andere contractvormen. Maar werken in een bouwteam betekent niet alleen aandacht voor elkaar hebben en complimenten geven. Het betekent ook professioneel met elkaar samenwerken en elkaar durven wijzen op fouten of verbeterpunten. Met altijd hetzelfde einddoel voor ogen.

Blogger: René Garlich