Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Blog: Kansen signaleren en benutten als pijler voor een succesvol bouwteam

04 April 2018

De 4e pijler en laatste blog over het succesvol samenwerken in een bouwteam gaat over het signaleren en benutten van kansen. Door in vertrouwen en met commitment (blog 1) in de beste opstelling (blog 2) effectief samen te werken (blog 3) ontstaan binnen het werken in een bouwteam kansen en nieuwe mogelijkheden. 

In de vorige blogs is al veel geschreven over samenwerken en de wijze waarop dit is ingevuld in het bouwteam herinrichting Blokhuisplein.  Tijdens het symposium, afgelopen vrijdag 23 maart 2018, werd die samenwerkings-vraag opnieuw gesteld: “hoe vul je dit effectief in?”. Jouw ambitie is namelijk niet altijd de ambitie van de ander. Vrij vertaald: Jouw doel om een prachtig nieuwe inrichting, binnen een vooraf gestelde termijn en binnen budget te realiseren, zijn niet automatisch de doelen van een partij die voor jou het ontwerp of de uitvoering verzorgt. Om deze partij “mede-eigenaar” van jouw ambitie te maken, is overdracht van elkaars denkwijze en belangen essentieel. Naast vertrouwen, wederzijds begrip en kennis van elkaars standpunten is de opbrengst of “oogst” dan vaak verrassend veel meer dan waarop je had gerekend.

Tweede halve prijs

Wie kent de aanbieding niet: “de tweede voor de halve prijs”. Dat toch weer meer uitgegeven wordt dan vooraf gepland realiseren de meesten zich dan pas bij thuiskomst. Toch is het fijn als naast het gewenste product, binnen het vooraf ingecalculeerde bedrag, nog een extra gewenst product aangeschaft kan worden. Voor veel mensen een reden om via internet aankopen te doen. De kosten zijn lager en daar profiteer je als klant van mee.

In een bouwteam werkt dit hetzelfde. Door in samenwerking te investeren, te bouwen aan vertrouwen en elkaars kennis optimaal te combineren kunnen, net als bij internetaankopen, “schakels” in het proces overgeslagen worden. Feitelijk wordt ‘zekerheid’ op een andere wijze georganiseerd waardoor de aandacht van de spelregels naar het spel gaat. De “bijvangst” is een efficiënter proces, waarbij minder tijd verloren gaat aan administratieve zaken  en lange discussies over hoe iets opgeschreven staat en bedoeld is. Exact dit, namelijk het versnellen van het proces, is één van de bijvangsten die zich in het project Herinrichting Blokhuisplein heeft voorgedaan.

Risico of kans?

Bij de herinrichting van het Blokhuisplein waren veel bouwonderdelen vooraf bekend, maar het plein zelf niet. Dit genereerde  kansen, maar ook risico’s voor alle partijen. Door deze risico’s te benoemen, vast te leggen en zodra mogelijk, af te strepen, konden wensen (kansen), die op hetzelfde lijstje  in prioritering verder naar achter stonden, binnen het vooraf vastgestelde plafondbedrag ingevuld worden. Een mooi proces, waarbij alle deelnemers, binnen de eigen mogelijkheden, zochten naar efficiëntie. Dat is een tweede “bijvangst” geweest.

Naïef?

Nee, niet als je kijkt naar het alternatief. Natuurlijk moet je de werkwijze en aanbestedingsvorm kiezen die past bij het project en alle daarin acterende partijen optimaal laten bijdragen als het om de gevraagde expertise gaat. En ja, voor vertrouwen is tijd nodig, maar neem die tijd dan ook. Een transparante houding draagt hier zeker aan bij, dus stimuleer dat in welke (contract)vorm dan ook. Dat zal in het begin wennen zijn, maar als alle partijen daardoor op een prettiger manier gaan samenwerken en toch de eigen doelstellingen kunnen halen, is dit zeker niet naïef. Wel is het verstandig, zeker als het vertrouwen nog moet groeien, en het samenspel onwennig is, om een onafhankelijke ‘scheidsrechter’ aan te stellen. Hiermee wordt niet de, in een eerdere blog genoemde, stuurgroep bedoeld, maar een partij in het bouwteam, die door het afwegen van de diverse belangen op basis van ervaring en expertise, kan bijdragen in de besluitvorming.

Opnieuw Bouwteam?

Waarom niet? Vanuit de gemeente Leeuwarden kunnen wij concluderen dat de eerder genoemde  “bijvangst” niet voorzien, maar toch gekregen, een extra stimulans is om bouwteams serieus te nemen als het om vormen van samenwerken gaat. Het is dan ook een optelsom of anders gezegd ‘oogst’ van de diverse investeringen die je doet in het team, waarmee je het project gaat realiseren. Aandacht voor elkaars belangen houden en deze op tafel durven leggen en een proactieve werkhouding dragen bij aan een succesvol project. Het zou ten slotte jammer zijn als maar één partij “trots” kan zijn op het behaalde resultaat.

Blogger: Arjen Kammeraat (Gemeente Leeuwarden)