Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Klimaat­adaptatie

Ons klimaat verandert. Het wordt in Nederland gemiddeld warmer, en extreem weer komt vaker voor. Bijvoorbeeld hevige regenval, of lang aanhoudende droogte. Wij maken werk van het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Er zijn vier belangrijke onderwerpen waar Ohpen zich mee bezig houdt om Nederland klimaatbestendig te maken: wateroverlast, hoogwaterbescherming, droogte en hittestress.

Wat doet Ohpen?

In samenwerking met onze partners doen we onderzoek naar innovatieve (technische) oplossingen in de klimaatproeftuin op de Zernike campus. Onderwerpen als zilte teelt, dijkbescherming, klimaatbomen, verdroging, vernatting en beheer en onderhoud van natuurlijke oevers worden hier getest en gemonitord. Zo werken we aan het aanbrengen van verticaal geotextiel om piping onder dijken te voorkomen. Klimaatbestendige riolering en wateropslag en afvoer om wateroverlast en droogte tegen te gaan en vergroening van de openbare ruimte om de effecten van hittestress te verminderen. Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:
  • Het organiseren van interactieve kenniscafés om de vraagstukken m.b.t. klimaatadaptatie helder te krijgen, en de kennis bij partijen te vergroten.
  • Het opstellen van adviezen ten behoeve van klimaatadaptatie.
  • Het opstellen van een plan van aanpak om een leefruimte klimaatbestendig in te richten.
  • Het maken van 3D tekeningen of filmpjes om klimaatbestendige aanpassingen weer te geven.
  • Het aansturen van contact tussen verschillende stakeholders in de uitvoeringsfase.
  • Het initiëren van interactieve samenwerking met burgers om bewustzijn te vergroten en draagvlak te creëren.

Ervaring

Klimaatverandering vraagt om onderzoek en innovatie. Hierin lopen wij samen met onze partners voorop door baanbrekende innovaties te onderzoeken in de klimaatproeftuin bij BuildinG op de Zernike campus in Groningen. Hier kunnen wij samen experimenteren, innoveren en netwerken, en onze opgedane kennis vervolgens toepassen in de praktijk. Heeft u vragen over klimaatadaptatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd O(h)pen voor een goed gesprek!

Expertises