Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Innovatieve dijkversterkingsmachine voorkomt piping

Om Nederland droog te houden is bescherming tegen het stijgende water essentieel. De verwachting is dat door de invloed van klimaatverandering de waterstanden in de toekomst alleen maar blijven stijgen. De Nederlandse dijken moeten dus steeds hogere waterstanden keren terwijl het risico op het faalmechanisme ‘piping’ door het hogere water alleen maar toeneemt. Door onze expertise en innovatiekracht te bundelen, hebben we een passende oplossing voor dit vraagstuk kunnen ontwikkelen.

Facts

Nederland heeft in totaal circa 17.700 km waterkeringen

Van deze keringen is op dit moment 501 km afgekeurd op het faalmechanisme piping en heave

Bron: HWBP Projectenboek 2017

Wat is piping?

Piping is een vorm van erosie waarbij kwelwater het zand onder de dijk wegspoelt. Hierdoor kan onder de dijk een open verbinding richting het hoge water aan de buitenzijde van de dijk ontstaan: een ‘pipe’. Piping begint als kleinschalige erosie van zand maar eindigt in grootschalig zandtransport, waardoor de waterkering uiteindelijk bezwijkt; het fundament verdwijnt.

Er zijn in Nederland circa 501 kilometer dijken en waterkeringen afgekeurd op het faalmechanisme piping. Traditionele herstelmaatregelen ter voorkoming van piping zijn vaak erg duur en vragen om ruimte die er niet is. Het plaatsen van een verticaal zanddicht geotextiel in de grond onder de dijk is een economisch voordelig alternatief voor het stoppen van piping, waarbij de nadelen van traditionele oplossingen geen rol spelen.

Van idee naar machine

Begin 2016 ontstond het eerste idee voor een machine die geotextiel verticaal in de bodem kan aanbrengen. Al snel resulteerde dit in de bouw van het eerste prototype. In december 2016 is de werking van het prototype getest in het Friese dorp Oudega. Deze testlocatie is gekozen omdat de bodemopbouw vergelijkbaar is met een waterkering waar piping kan optreden. Tijdens de testdag zijn een aantal geotextieldoeken van TenCate Geosynthetics met succes tot 6m diep in de bodem aangebracht. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd voor de doorontwikkeling van de machine.

Doorontwikkeling

Dankzij de nieuwe technologie van Oosterhof Holman is graven in de dijk niet meer nodig en kan het verticale geotextiel op eenvoudige wijze en zonder grondroering worden aangebracht. “Momenteel werken we hard aan de werktuigbouwkundige doorontwikkeling”, vertelt geotechnisch ingenieur Reyer Velema. “We zijn vooral de wijze waarop het geotextiel in de grond wordt aangebracht aan het optimaliseren. Ook willen we sensoren plaatsen om het effect van het geotextiel in de bodem te meten, zodat we kunnen garanderen dat het doek onbeschadigd in de bodem is aangebracht.” Verder is het team bezig met de rekenkundige onderbouwing van de werking. Het komende jaar voeren we opnieuw proeven uit om onze machine klaar te maken voor het versterken de Nederlandse waterkeringen.