Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Innovatie Ateliers voor nieuwe brug Dronrijp

Dronrijp krijgt een nieuwe brug. De huidige brug over het Van Harinxmakanaal is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat. Om het Van Harinxmakanaal geschikt te maken voor klasse V-schepen (ambitie in coalitieakkoord), heeft provincie Fryslân gekozen voor een nieuwe brug op de bestaande locatie in Dronrijp. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke ambities.

Facts
Project

Vervanging brug Dronrijp

Opdrachtgever

Provincie Fryslan

Rol OHPEN Ingenieurs

Innovatie Ateliers organiseren

Innovatietraject

Daarom is de provincie in bouwteamverband – samen met hoofdaannemer Koninklijke Oosterhof Holman en onderaannemers – een onderzoeksfase gestart, waarbij de kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie zijn verkend: het innovatietraject. Wij van Ohpen Ingenieurs hebben dit vormgegeven door een zestal ‘Innovatie Ateliers’ te organiseren en een innovatierapport met aanbevelingen te schrijven.

Innovatief en duurzaam

Hoofd Ingenieursbureau René Garlich licht toe: “Vanuit een longlist met meer dan zestig innovaties hebben we uiteindelijk drie thema’s uitgewerkt tot concrete innovatiemaatregelen. Dit hebben we gedaan voor een temperatuur gereguleerde brug, een energie neutrale brug en het gebruik van duurzame en innovatieve materialen. Hierbij hebben we gezocht naar optimalisaties en innovaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid, de kwaliteit van de leefomgeving en/of de levensduur en het onderhoud van de brug.” De uitkomsten van het innovatietraject zijn op 11 januari 2018 gepresenteerd aan de provincie. Op dit moment worden de voorgestelde maatregelen die in het innovatierapport staan financieel doorgerekend en indien mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Innovatiepartners

OHPEN Ingenieurs heeft in het traject – naast Koninklijke Oosterhof Holman en provincie Fryslân – samengewerkt met innovatiepartners Alewijnse, Bartels, ipv Delft (die het ontwerp voor de brug hebben gemaakt), Machinefabriek Rusthoven en Royal Haskoning DHV.

Kijk voor meer informatie op www.brugdronryp.nl >>